Chính sách chiết khấu và in logo miễn phí 

STT Giá Trị Đơn
Mức Chiết Khấu
1 Từ 3.500.000 – 15.000.000 VND 5%
2 Trên 15.000.000 VND – 30.000.000 VND 8%
3 Trên 30.000.000 – 50.000.000 VND 10%
4 Trên 50.000.000 12%

Ghi chú:
Chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt trước ngày 30/01/2024, Từ ngày 31/01/2024 trở đi bán đúng giá quy định.

2. Không áp dụng cho khách mua lẻ lấy liền tại cửa hàng

3. Không áp dụng chiết khấu đối với các mã lễ hộp 104, 105, 106, 107, 718,728, 739, 900, 910.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

MIỄN PHÍ DỊCH VỤ IN LOGO